Responsive image
Responsive image
चुरे संरक्षण दिवस २०७६ असार २ को नारा " चुरेको माटो पानी जोगाऔं, तराईं मधेश बचाऔं ।"मिति २०७६-०९-२३ को गोर्खापत्र मा प्रकाशित बोल पत्र पेश गर्ने बारेको सूचना हेर्नको लागि click गर्नुहोस् । मिति २०७६-०९-२०को गोर्खापत्र मा प्रकाशित आशय पत्र पेश गर्ने बारेको सूचना हेर्नको लागि click गर्नुहोस् । EOI FORMATको लागि click गर्नुहोस् ।

विज्ञहरुको सूची दर्ता गर्ने ठाँउ :

यस समितिलाई आवश्यक पर्न सक्ने विभिन्नक्षेत्रका विज्ञहरुलाई आफ्नो विस्तृत विवरण भर्ने ठाउँ

To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed.