नेपाल सरकार

राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समिति

"चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई"

सांगठनिक संरचना

समिति

केन्द्रीय सचिवालय

कार्यान्वयन इकाई