नेपाल सरकार

राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समिति

"चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई"

सूचना

  1. प्रेस बिज्ञप्ति २०७९
  2. राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकाश समिति - आठौं चुरे दिवसको अवसरमा अध्यक्ष ज्युको शुभ- कामना
  3. सूचनाको हक सम्बन्धि सूचना - प्रकाशित अवधि माघ - चैत २०७८
  4. स्नातकोत्तर अध्यनको शोधपत्र अनुसन्धान सहयोगका लागि शोधकर्ता छनौट गरिएको सूचना-२०७८-१२-२१
  5. स्नातकोत्तर अध्ययनको शोधपत्र अनुसन्धान सहयोग सम्झौता सम्बन्धी सूचना (पुनःप्रकाशित मितिः २०७७/१२/१२) :
  6. Inclusion of Names in the Roster of Experts
  7. सूचनाको हक सम्बन्धी सूचना -प्रकाशित गरेको अवधि :२०७८ श्रावण १ देखि २०७८ आश्विन मसान्तसम्म
  8. सार्वजनिक निर्माण र परामर्श सेवा कार्यको कन्टिजिन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि , २०७८