नेपाल सरकार

राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समिति

"चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई"

सूचना

  1. सुचनाको हक संबन्धि ऐन २०६४को दफा ५ (३) र ( ४ ) तथा सुचनाको हक सम्बन्धि नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०८० साल श्रावन १ देखि २०८० साल असोज मसान्तसम्मको अवधिको सूचना प्रकासित गरिएको छ ।
  2. सुचनाको हक संबन्धि ऐन २०६४को दफा ५ (३) र ( ४ ) तथा सुचनाको हक सम्बन्धि नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०८० साल बैशाख १ देखि २०८० साल असार मसान्तसम्मको अवधिको सूचना प्रकासित गरिएको छ ।
  3. स्नातकोत्तर अध्यानको शोधपत्र अनुसन्धान सहयोगका लागि शोधकर्ता छनौट गरिएको सूचना । प्रकासित मिति :२०८०-२-७
  4. सुचनाको हक संबन्धि ऐन २०६४को दफा ५ (३) र ( ४ ) तथा सुचनाको हक सम्बन्धि नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७९ साल माघ १ देखि २०७९ साल चैत्र मसान्तसम्मको अवधिको सूचना प्रकासित गरिएको छ
  5. स्नानाकोत्तर तहमा अध्यनरत विधार्थीहरुको लागि शोधपत्र प्रस्ताब आबेदन सम्बन्धि सूचना , गोरखापत्र, २०७९-१०-१९
  6. सुचनाको हक संबन्धि ऐन २०६४को दफा ५ (३) र ( ४ ) तथा सुचनाको हक सम्बन्धि नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७९ साल कार्तिक १ देखि २०७९ साल पुस मसान्तसम्मको अवधिको सूचना प्रकासित गरिएको छ
  7. सुचनाको हकसम्बन्धी एैन २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समितिसँग संबन्धित सूचनाहरुको प्रकाशन सूचना सार्बजनिक गरेको अवधि : २०७९ श्रावन १ देखि असोज मसान्तसम्म ।
  8. उच्च शिक्षा अध्ययन सम्वन्धी आवेदन फारम