नेपाल सरकार

राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समिति

"चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई"

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना , कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई , बुटवल,प्रकाशित मिति :२०७७।१२।०६ :

2021/12/22

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना , कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई , बुटवल,प्रकाशित मिति :२०७७।१२।०६ :
बिस्तृतमा हेर्नुस