Responsive image
Responsive image
चुरे संरक्षण दिवस २०७७ असार २ को नारा " चुरेको माटो चुरेलाई , सफा पानी सबैलाई ।"

बोलपत्र आव्हान (गोरखापत्र ,२०७६-१२-०४) :