Responsive image
Responsive image
चुरे संरक्षण दिवस २०७७ असार २ को नारा " चुरेको माटो चुरेलाई , सफा पानी सबैलाई ।"

उच्चस्तरीय निर्देशन समितिको बैठक , भदौ २६ , राष्ट्रपति चुरे तराई मदेश संरक्षण विकाश समिति , खुमलटार :