Responsive image
Responsive image
चुरे संरक्षण दिवस २०७८ असार २ को नारा " चुरेको माटो चुरेलाई , सफा पानी सबैलाई ।"   सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६४ को नियम ३ वमोजिम सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समितिसंग सम्बन्धित सूचनाहरुको प्रकाशन -- सूचना सार्वजनिक गरेको अवधिः- २०७८ बैसाख १ देखि २०७८ आषाढ मसान्तसम्म । | िबरुवा िवतरण स‌म्बन्धमा (बुटवल) | सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यूबाट चुरे दिवस २०७८ को अवसरमा शुभकामना सन्देश | माननीय मन्त्री श्री नारद मुनि रानाज्यूबाट चुरे दिवस २०७८ को अवसरमा शुभकामना सन्देश | 

समितिको कोष :

समितिको आफ्नो छुट्टै कोष रहेको छ । हाल कोषको प्रमुख स्रोत नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रहेको छ । समितिले स्वदेशी व्यक्ति, संघ वा संस्थाहरुबाट अनुदान स्वीकार गर्न सक्दछ । त्यसैगरी नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई विदेशी सरकार, संघ–संस्था वा व्यक्तिबाट सहायता रकम प्राप्त गर्न सक्दछ ।

Last modified: December 29, 2014