Responsive image
Responsive image
चुरे संरक्षण दिवस २०७७ असार २ को नारा " चुरेको माटो चुरेलाई , सफा पानी सबैलाई ।"

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि ३० दिने सूचना (गाडी) :