नेपाल सरकार

राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समिति

"चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई"

भरत प्रसाद भट्ट

उप-सचिव (प्रा.) कार्यालय प्रमुख
  • कैलाली
  • 9858490499

email: bharatiof@gmail.com