नेपाल सरकार

राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समिति

"चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई"

राजन रेग्मी

उप-सचिव (प्रा.) कार्यालय प्रमुख
  • Butuwol
  • 9841355351

ranjan.regmi67@yahoo.com