Responsive image
Responsive image
" संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस) भव्यताका साथ मनाऔं " ।चुरे संरक्षण दिवस २०७८ असार २ को नारा " चुरेको माटो चुरेलाई , सफा पानी सबैलाई ।"   सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६४ को नियम ३ वमोजिम सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समितिसंग सम्बन्धित सूचनाहरुको प्रकाशन-सूचना सार्वजनिक गरेको अवधिः- २०७८ श्रावण १ देखि २०७८ आश्विन मसान्तसम्म । | सार्वजनिक निर्माण र परामर्श सेवा कार्यको कन्टिजिन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि , २०७८ | विज्ञहरुको सूची (रोस्टर) मा नाम समावेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (प्रकाशन मितिः २०७८/५/१३, गोरखापत्र) | सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६४ को नियम ३ वमोजिम सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समितिसंग सम्बन्धित सूचनाहरुको प्रकाशन -- सूचना सार्वजनिक गरेको अवधिः- २०७८ बैसाख १ देखि २०७८ आषाढ मसान्तसम्म । | 

यस समिति अन्तर्गत केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु :


 

 

यस समिति अन्तर्गत केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु  

रा.प.द्रितीय

sharad babu pageni1 rajan regmi  
 

नाम : शरद बाबु पंगेनी 

पद : उपसचिव 

शाखा : नीति तथा योजना 

सम्पर्क: 

इमेलःsharad.pageni@nepal.gov.np

  नाम : राजन रेग्मी 

पद : उपसचिव 

शाखा : अनुसन्धान तथा प्रबिधि विकाश

सम्पर्क: 9841355351

इमेलः rajan.regmi@chureboard.gov.np

नाम : राम कृष्ण राजथला 

पद : उपसचिव 

शाखा :  आयोजना डिजाईन

सम्पर्क: 

इमेलः 

 

रा.प.तृतीय    IMG_20190514_0001 शंकर कुमार गिरी IMG_8004 (2)
 

नाम  : उद्वव प्रसाद घिमिरे   

पद : लेखा अधिकृत 

शाखा : प्रशासनिक समन्वय सदाचार प्रबर्द्धन 

सम्पर्क: ९८४३४३८७१०

इमेलः  uddhav_ghimire@yahoo.com

नाम  : शंकर कुमार गिरी

पद : सहायक वन अधिकृत

शाखा : नीति तथा योजना 

सम्पर्क: 

इमेलः sanker.giri@chureboard.gov.np

नाम : रामबालक यादव

पद :  सहायक वन अधिकृत

शाखा : सार्वजनिक संचार ,सामाजिक परिचालन

सम्पर्क:  ९८४१५३९४७४

इमेलः yadavrb1970@gmail.com

नाम: राजमान श्रेष्ठ 

पद : सहायक भू संरक्षण अधिकृत

शाखा : आयोजना डिजाईन

सम्पर्क:   9841526531

इमेलः shrestharajman31@gmail.com

रा.प.तृतीय  karna sir PREM
 

नाम : धीरेन्द्र कुमार यादव

पद :  शाखा अधिकृत 

शाखा : प्रशासनिक समन्वय सदाचार प्रबर्द्धन 

सम्पर्क:  

इमेलः dhirucares@gmail.com

नाम : कर्ण बहादुर पाण्डे 

पद :  सहायक वन अधिकृत

शाखा : नीति तथा योजना

सम्पर्क:  ९८५७०६७६४४

इमेलः karnapandeygulmi@gmail.com

नाम : सुष्मा गिरी  खड्का 

पद : सहायक भू संरक्षण अधिकृत

शाखा : अनुसन्धान तथा प्रबिधि विकाश

सम्पर्क: ९८४३०४२९३८

इमेलः gsushmak@gmail.com

नाम : प्रेम नाथ  पौडेल 

पद :  जियोलोजिस्ट 

शाखा : आयोजना डिजाईन

सम्पर्क:  9851207465

इमेल:sriprem.geo@gmail.com

रा.प.तृतीय  ks22      
 

नाम :  क्षितिज श्रेष्ठ  

पद : कम्प्युटर अधिकृत 

शाखा : प्रशासनिक समन्वय सदाचार प्रबर्द्धन

सम्पर्क: ९८५११६२८७७

इमेलः xitij555@hotmail.com

 

 

 

रा.प.तृतीय        
   

नाम : 

पद :  

शाखा  

सम्पर्क:

इमेल:

नाम : 

पद :  

शाखा :

सम्पर्क:

इमेल:

नाम : 

पद : 

शाखा : 

सम्पर्क: 

इमेल:

रा . प .अनं .प्रथम  durga 1 binayak  
 

नाम:  इन्दल प्रसाद साह 

पद : लेखापाल 

शाखा : प्रशासनिक समन्वय सदाचार प्रबर्द्धन

सम्पर्क  

इमेलः 

नाम:  दुर्गा रेग्मी 

पद : नायव सुब्बा

शाखा : प्रशासनिक समन्वय सदाचार प्रबर्द्धन

सम्पर्क  9842796666

इमेलः Durgaregmi2043@gmail.com

नाम:  विनायक मानान्धर

पद : रेन्जर 

शाखा : नीति तथा योजना

सम्पर्क  ९८४१०५५५६५

इमेलः chureplanning@gmail.com

 

रा . प .अनं .प्रथम bhupendra huzdar    
 

नाम:  दामाेदर  िवष्ट 

पद :     नायव सुब्बा

शाखा :प्रशासनिक समन्वय सदाचार प्रबर्द्धन

सम्पर्क:9851072613

इमेलः 

नाम:  भुपेन्द्र कुमार हुजदार 

पद :    कम्प्युटर अपरेटर 

शाखा : आयोजना डिजाईन

सम्पर्क:9841461445

इमेलः 

 

 

श्रेणी बिहिन  Ashok  (17)      
 

नाम:  अशोक कुमार झा  

पद :    कम्प्युटर सहायक 

शाखा : सार्वजनिक संचार ,सामाजिक परिचालन

सम्पर्क:९८४४११४४१४

इमेलः ashokjha1@gmail.com

 

 

 
श्रेणी बिहिन  resham bina gising (2) lila nepal  
 

नाम:  रेशम बहादुर नेपाल 

पद :   कार्यालय सहायक 

शाखा : प्रशासनिक समन्वय सदाचार प्रबर्द्धन

सम्पर्क:9841408660

इमेलः

 नाम:  विना घिसिंग 

पद :   कार्यालय सहायक 

शाखा : प्रशासनिक समन्वय सदाचार प्रबर्द्धन

सम्पर्क:9843137030

इमेलः 

नाम:  लिला नेपाल 

पद :   कार्यालय सहायक 

शाखा : प्रशासनिक समन्वय सदाचार प्रबर्द्धन

सम्पर्क:9862239159

इमेलः 

 

  sujan raut parmesor rajesh sapkota abhilash
 

नाम:  सुजन राउत 

पद :   ह.स.चा 

शाखा : प्रशासनिक समन्वय सदाचार प्रबर्द्धन

सम्पर्क:9855041912

इमेलः 

नाम:  परमेश्वर अधिकारी  

पद :   ह.स.चा 

शाखा : प्रशासनिक समन्वय सदाचार प्रबर्द्धन

सम्पर्क:9841697411

इमेलः 

नाम:  राजेश सापकोटा

पद :   ह.स.चा 

शाखा : प्रशासनिक समन्वय सदाचार प्रबर्द्धन

सम्पर्क:9841794308

इमेलः 

नाम :  अभिलाश बुढाथोकी

पद :   ह.स.चा 

शाखा : प्रशासनिक समन्वय सदाचार प्रबर्द्धन

सम्पर्क:9813855337

इमेलः 

  monoj lama suresh g   ramesh kafle
 

नाम:  मनोज लामा 

पद :   ह.स.चा 

शाखा : प्रशासनिक समन्वय सदाचार प्रबर्द्धन

सम्पर्क:9860342737

इमेलः 

नाम:  सुरेश गुरागाई 

पद :   ह.स.चा 

शाखा : प्रशासनिक समन्वय सदाचार प्रबर्द्धन

सम्पर्क: 9841409883

इमेलः 

 

 

नाम:  रमेश काफ्ले

पद :   ह.स.चा 

शाखा : प्रशासनिक समन्वय सदाचार प्रबर्द्धन

सम्पर्क:९८४५२८३७४८

इमेलः 

       
 

नाम:  रुपेन्द्र राजथला 

पद :   ह.स.चा 

शाखा : प्रशासनिक समन्वय सदाचार प्रबर्द्धन

सम्पर्क:९८४१९७४८८३

इमेलः 

नाम:  यम बहादुर बम  

पद :   ह.स.चा 

शाखा : प्रशासनिक समन्वय सदाचार प्रबर्द्धन

सम्पर्क:९८६६२९८०२३

इमेलः