Responsive image
Responsive image
चुरे संरक्षण दिवस २०७७ असार २ को नारा " चुरेको माटो चुरेलाई , सफा पानी सबैलाई ।"

जानकारी गराइएको सम्बन्धमा (प्रकाशित मितिः २०७७/९/१७) :