Responsive image
Responsive image
चुरे संरक्षण दिवस २०७७ असार २ को नारा " चुरेको माटो चुरेलाई , सफा पानी सबैलाई ।"

टेन्डर रद्ध गरिएको सूचना ( गोरखापत्र २०७६-११-२२) :