Responsive image
Responsive image
चुरे संरक्षण दिवस २०७७ असार २ को नारा " चुरेको माटो चुरेलाई , सफा पानी सबैलाई ।"

कार्यक्रम कार्यन्वयन इकाई, सलकपुर , मोरंग :