Responsive image
Responsive image
चुरे संरक्षण दिवस २०७७ असार २ को नारा " चुरेको माटो चुरेलाई , सफा पानी सबैलाई ।"

सदस्य -सचिब ज्यू को फिल्ड भ्रमणको प्रस्तुति-आश्विन :