Responsive image
Responsive image
चुरे संरक्षण दिवस २०७७ असार २ को नारा " चुरेको माटो चुरेलाई , सफा पानी सबैलाई ।"

चुरे बिनास र मधेसमा यसको प्रभाव-सुजीत कुमार झा :