Responsive image
Responsive image
चुरे संरक्षण दिवस २०७७ असार २ को नारा " चुरेको माटो चुरेलाई , सफा पानी सबैलाई ।"

साझेदार निकायहरु :

 

निश्चित रुपमा समितिले संचालन गर्ने सबै किसिमका कार्यक्रमका लाभग्राही र साझेदारहरु स्थानीय समुदायहरु नै हुन् । समितिले स्थानीय समुदायबाट हुन सक्ने सबै कामहरु सामुदायिक नेतृत्व तथा व्यवस्थापनमा संचालन गर्नेछ । प्राविधिक रुपमा जटील, विशिष्ट प्रकृतिका यन्त्र तथा सामग्री प्रयोग हुने, अनुसन्धानमूलक जस्ता कामहरु वाह्य सेवा प्रदायकहरुबाट गराइनेछ । 

 आर्थिक  वर्ष २०७१/२०७२ –२०७४/७५ 

 •  वन विभाग अन्तर्गतका जिल्ला वन कार्यालयहरु
 •  भू–संरक्षण विभाग अन्तर्गतका जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयहरु
 •  वनस्पति विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरु
 •  राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरु
 •  वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभाग
 •  कृषि विकास विभाग अन्तर्गतका जिल्ला कार्यालयहरु
 •  पशु सेवा विभाग अन्तर्गतका जिल्ला कार्यालयहरु
 •  जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग अन्तर्गतका डिभिजन कार्यालयहरु
 •  प्राकृतिक स्रोत उपभोग तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न समूह तथा सामुदायिक संस्थाहरु

 आर्थिक  वर्ष -२०७५-७६ 

 •  प्रदेश मन्त्रालय ( उद्योग ,पर्यटन वन तथा वातावरण  मन्त्रालय )
 • ९३  स्थानीय तह (२९ नदि प्रणाली, )
 • श्री नेपाली सेना (वन तथा पर्यावरण सुरक्षा निर्देशानालय ,भद्रकाली , काठमाण्डौ )
 • त्रि . वि ( वन विज्ञान अध्यान  संस्थान )
 • राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोस 

 

 

आर्थिक  वर्ष -२०७६ – ०७७ 

 

 • पाँचवटा कार्यक्रम कार्यन्वयन इकाई 
 • श्री नेपाली सेना (वन तथा पर्यावरण सुरक्षा निर्देशानालय ,भद्रकाली , काठमाण्डौ )

 

 

 

 

 

 

Last modified: October 22, 2019