Responsive image
Responsive image
चुरे संरक्षण दिवस २०७७ असार २ को नारा " चुरेको माटो चुरेलाई , सफा पानी सबैलाई ।"

माननीय सांसदज्यूहरुको चुरे–तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम अवलोकन :