Responsive image
Responsive image
चुरे संरक्षण दिवस २०७७ असार २ को नारा " चुरेको माटो चुरेलाई , सफा पानी सबैलाई ।"

चुरेकाे विनाशकाे सामाजिक-अार्थिक प्रभाव मुल्यांकन अध्ययन पतिवेदन :