Responsive image
Responsive image
चुरे संरक्षण दिवस २०७७ असार २ को नारा " चुरेको माटो चुरेलाई , सफा पानी सबैलाई ।"

कम्प्यूटर तथा सर्भे सम्बधि समानकाे बाेलपत्र अाव्हान :