Responsive image
Responsive image
चुरे संरक्षण दिवस २०७७ असार २ को नारा " चुरेको माटो चुरेलाई , सफा पानी सबैलाई ।"

परिवर्तित चूरे -तराईको जमीनको प्रयोग र जमीनको क्षेत्रफलः मोतिलाल घिमिरे (Land Use and Land Cover Change In the Churia Terai Region-MothiLal Ghimire) :