Responsive image
Responsive image
चुरे संरक्षण दिवस २०७७ असार २ को नारा " चुरेको माटो चुरेलाई , सफा पानी सबैलाई ।"

नाष्टले चुरेकाे स्थिति सम्बन्धि तयार गरकाे प्रतिबेदन(-STATUS OF CHURE-NAST) :