Responsive image
Responsive image
" संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस) भव्यताका साथ मनाऔं " ।चुरे संरक्षण दिवस २०७८ असार २ को नारा " चुरेको माटो चुरेलाई , सफा पानी सबैलाई ।"   स्नाकोत्तर अध्यनरत विधार्थीहरुको लागि शोधपत्र प्रस्ताब आवेदन समबन्धि सूचना | सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६४ को नियम ३ वमोजिम सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समितिसंग सम्बन्धित सूचनाहरुको प्रकाशन-सूचना सार्वजनिक गरेको अवधिः- २०७८ श्रावण १ देखि २०७८ आश्विन मसान्तसम्म । | सार्वजनिक निर्माण र परामर्श सेवा कार्यको कन्टिजिन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि , २०७८ | विज्ञहरुको सूची (रोस्टर) मा नाम समावेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (प्रकाशन मितिः २०७८/५/१३, गोरखापत्र) | 

निर्देशिका, कार्यविधि र परिपत्रहरू

 1. १. सार्वजनिक निर्माण कार्यको कन्टिन्जेन्सी रकम खर्चलाई ब्यबस्थित गर्ने कार्यविधि ,२०७८
 2. २. कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि -२०७८
 3. ३. नेपाल सरकार (म.प.) बाट जारी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा , उत्खनन, बिक्रि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड, २०७७
 4. ४. सार्वजनिक निर्माण कार्यको कन्टिन्जेन्सी रकम खर्चलाई ब्यबस्थित गर्ने कार्यविधि ,२०७६
 5. ५. चुरे संरक्षण क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा मापदण्ड ,२०७७
 6. ६. कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७७
 7. ७. राष्ट्रपति चुरे - तराई मधेश संरक्षण विकाश समितिको उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि अध्ययन शुल्क उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यविधि,२०७२
 8. ८. कृषि वन प्रणाली कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि ,२०७६
 9. ९. प्रगति विवरण तथा Focal Person खुलाई पठाउने सम्बन्धमा ।
 10. १०. राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकाश समिति इन्टरनशिप (Internship) गराउने सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५
 11. ११. चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक जिविकोपार्जन अभिबृद्धि सम्बंदी कार्यक्रम संचालन निर्देशिका-२०७५
 12. १२. नदी प्रणाली एकीकृत स्रोत व्यवस्थापन योजना निर्माण निर्देशिका, २०७४
 13. १३. नदी/खाेला प्रणाली ब्यवस्थापन समूह गठन सम्बन्धि कार्यविधि-२०७४
 14. १४. राष्ट्रपति चुरे -तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको शोधपत्र अनुसन्धान सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७४
 15. १५. वार्षिक योजना तर्जुमा निर्देशिका,२०७३
 16. १६. व्यवस्थापन तथा प्रशासकीय कार्यविधि नियमवाली
 17. १७. अनुगमन निर्देशिका २०७२