Responsive image
Responsive image
चुरे संरक्षण दिवस २०७७ असार २ को नारा " चुरेको माटो चुरेलाई , सफा पानी सबैलाई ।"

सूचनाहरु

 1. १. जानकारी गराइएको सम्बन्धमा
 2. २. प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात (RFP) सम्बन्धमा (प्रकाशित मितिः २०७७/९/२१)
 3. ३. जानकारी गराइएको सम्बन्धमा (प्रकाशित मितिः २०७७/९/१७)
 4. ४. स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको लागि शोधपत्र प्रस्ताव आवेदन सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मितिः २०७७/०९/१६)
 5. ५. Invitation for Electronic Bids -Program Implementation Unit (PIU),Salakpur,Morang
 6. ६. Invitation for Electronic Bids of Salakpur Cluster Office-2077-08-24
 7. ७. आशय पत्र पेश गर्ने बारेको सुचना-(गोरखापत्र २०७७-०६-२५)
 8. ८. आशय पत्र पेश गर्ने बारेको सुचना-(गोरखापत्र २०७७-०६-२२)
 9. ९. सुची दर्ता गराउने सम्बन्धि सूचना
 10. १०. दक्ष/बिज्ञको सूचीमा नाम समावेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (प्रथमपटक प्रकाशित मितिः २०७७/०३/१२)
 11. ११. वजेट निकासा सम्बन्धमा
 12. १२.

  उच्च शिक्षा आवेदन सम्बन्धी सूचना-२०७७-०३-०४

 13. १३. बोलपत्र आव्हान (गोरखापत्र ,२०७६-१२-०४)
 14. १४. टेन्डर रद्ध गरिएको सूचना ( गोरखापत्र २०७६-११-२२)
 15. १५. आशयको सुचना-२०७६-११-१५
 16. १६. दर भाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - गोरखापत्र (२०७६-११-०९ )
 17. १७. स्नातकोत्तर अध्ययनको शोधपत्र अनुसन्धान सहयोगका लागि उम्मेदवार छनौट गरिएको सूचना (प्रकाशित मितिः २०७६/११/०२)
 18. १८. शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि ३० दिने सूचना (निर्माण )-२०७६-१०-२०-गोरखापत्र
 19. १९. सुची दर्ता गराउने संबन्धि सूचना तथा सुची दर्ताको फारम
 20. २०. स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको लागि शोधपत्र प्रस्ताव आवेदन सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मितिः २०७६/०९/०८, गोरखापत्र दैनिक)