Responsive image
Responsive image
चुरे संरक्षण दिवस २०७७ असार २ को नारा " चुरेको माटो चुरेलाई , सफा पानी सबैलाई ।"

सूचनाहरु

 1. १. सुची दर्ता गराउने सम्बन्धि सूचना
 2. २. दक्ष/बिज्ञको सूचीमा नाम समावेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (प्रथमपटक प्रकाशित मितिः २०७७/०३/१२)
 3. ३. वजेट निकासा सम्बन्धमा
 4. ४.

  उच्च शिक्षा आवेदन सम्बन्धी सूचना-२०७७-०३-०४

 5. ५. बोलपत्र आव्हान (गोरखापत्र ,२०७६-१२-०४)
 6. ६. टेन्डर रद्ध गरिएको सूचना ( गोरखापत्र २०७६-११-२२)
 7. ७. आशयको सुचना-२०७६-११-१५
 8. ८. दर भाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - गोरखापत्र (२०७६-११-०९ )
 9. ९. स्नातकोत्तर अध्ययनको शोधपत्र अनुसन्धान सहयोगका लागि उम्मेदवार छनौट गरिएको सूचना (प्रकाशित मितिः २०७६/११/०२)
 10. १०. शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि ३० दिने सूचना (निर्माण )-२०७६-१०-२०-गोरखापत्र
 11. ११. सुची दर्ता गराउने संबन्धि सूचना तथा सुची दर्ताको फारम
 12. १२. स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको लागि शोधपत्र प्रस्ताव आवेदन सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मितिः २०७६/०९/०८, गोरखापत्र दैनिक)
 13. १३. स्नातक/स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीलाई शोधकार्य (Internship) मा सहयोग कार्यक्रमका लागि उम्मेद्वार छनौट गरिएको सूचना (प्रकाशित मितिः २०७६/०९/०८)
 14. १४. आशयपत्र पेश गर्ने बारेको सुचना
 15. १५. प्रचार–प्रसारका लागि टि–सर्ट खरिदसम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना (प्रथमपटक प्रकाशित मितिः २०७६।०८।२५, गोरखापत्र दैनिक)
 16. १६. शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि ३० दिने सूचना (निर्माण )२०७६-७-३०
 17. १७. स्नातक/स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको लागि इन्टर्नशिप (Internship) प्रस्ताव आवेदन सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मितिः २०७६/०७/२६, गोरखापत्र दैनिक)
 18. १८. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
 19. १९. राजस्व शिर्षक नं परिवर्तन भएको सूचना
 20. २०. Invitation for Bids for the Construction of Civil Works