Responsive image
Responsive image
चुरे संरक्षण दिवस २०७७ असार २ को नारा " चुरेको माटो चुरेलाई , सफा पानी सबैलाई ।"

सूचनाहरु

 1. १. Invitation of Sealed Quotation-Program Implementation Unit, Lamki ,Kailali-2077-12-19
 2. २. स्नातकोत्तर अध्ययनको शोधपत्र अनुसन्धान सहयोग सम्झौता सम्बन्धी सूचना (पुनःप्रकाशित मितिः २०७७/१२/१२)
 3. ३. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना , कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई , बुटवल,प्रकाशित मिति :२०७७।१२।०६
 4. ४. स्नातकोत्तर अध्ययनको शोधपत्र अनुसन्धान सहयोग सम्झौता सम्बन्धी सूचना (पुनःप्रकाशित मितिः २०७७/१२/१)
 5. ५. Invitation for Sealed Quotation-Program Implementation Unit Butwal -Date of publication: 16-11-2077, Mechi Kali
 6. ६. Invitation for Bids-Program Implementation Unit Butwal -Date of publication: 28-02-2021, Surya Dainik
 7. ७. Invitation for Bids-Program Implementation Unit Butwal -Date of publication: 21-02-2021 00:00
 8. ८. बोलपत्र आव्हान Invitation of the Online Bids, Program Implementation Unit Butwal -Date of publication: 19-02-2021 00:00-हिमालय टाइम्स दैनिक
 9. ९. स्नातकोत्तर अध्ययनको शोधपत्र अनुसन्धान सहयोगका लागि उम्मेदवार छनौट गरिएको सूचना (प्रकाशित मितिः २०७७/११/०६)
 10. १०. Invitation for Online Bids-Program Implementation Unit Butwal -Date of publication: 11-02-2021 00:00
 11. ११. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार प्रकाशित सूचनाहरु (२०७७ कार्तिक देखि पुस मसान्त सम्म)
 12. १२. ठेक्का सम्झैता गर्ने आशयको सूचना – राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समिति,कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई, बुटवल, रूपन्देही-२०७७-१०-२१
 13. १३. जानकारी गराइएको सम्बन्धमा
 14. १४. प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात (RFP) सम्बन्धमा (प्रकाशित मितिः २०७७/९/२१)
 15. १५. जानकारी गराइएको सम्बन्धमा (प्रकाशित मितिः २०७७/९/१७)
 16. १६. स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको लागि शोधपत्र प्रस्ताव आवेदन सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मितिः २०७७/०९/१६)
 17. १७. Invitation for Electronic Bids -Program Implementation Unit (PIU),Salakpur,Morang
 18. १८. Invitation for Electronic Bids of Salakpur Cluster Office-2077-08-24
 19. १९. आशय पत्र पेश गर्ने बारेको सुचना-(गोरखापत्र २०७७-०६-२५)
 20. २०. आशय पत्र पेश गर्ने बारेको सुचना-(गोरखापत्र २०७७-०६-२२)