Responsive image
Responsive image
चुरे संरक्षण दिवस २०७७ असार २ को नारा " चुरेको माटो चुरेलाई , सफा पानी सबैलाई ।"

बोलपत्र आव्हान

 1. १. बोलपत्र आव्हान (गोरखापत्र ,२०७६-१२-०४)
 2. २. प्रचार प्रचारक लागि कापी छपाई तथा वितरणका लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना (गोरखापत्र ,मिति :२०७६-१०-२८)
 3. ३. शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि ३० दिने सूचना (निर्माण )-२०७६-१०-२०-गोरखापत्र
 4. ४. आशयपत्र पेश गर्ने बारेको सुचना
 5. ५. प्रचार–प्रसारका लागि टि–सर्ट खरिदसम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना (प्रथमपटक प्रकाशित मितिः २०७६।०८।२५, गोरखापत्र दैनिक)
 6. ६. शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि ३० दिने सूचना (निर्माण )२०७६-७-३०
 7. ७.

  शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि ३० दिने सूचना (टी -शर्ट र पि-क्याप)-Invitation of Bids / Sealed Quotation

 8. ८. राजस्व शिर्षक नं परिवर्तन भएको सूचना
 9. ९. Invitation for Bids for the Construction of Civil Works
 10. १०. Invitation for Bid /Sealed Quotation for supplying of Chure Conservation Note Book
 11. ११. विरुवा उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धि बोलपत्र अाब्हानकाे सूचना (प्रकाशित मितिः २०७४।०६।३१, गाेरखापत्र)
 12. १२. भवन निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र अाव्हानकाे सूचना (गोरखापत्र ,१७-०२-२०७३)
 13. १३. शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि १५ दिने सूचना (टि-सर्त)२०७३-०२-०८
 14. १४. भवन निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र अाव्हानकाे सूचना
 15. १५. शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि ३० दिने सूचना (गाडी)
 16. १६. शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि ३० दिने सूचना (ल्यापटप)
 17. १७. कम्प्यूटर तथा सर्भे सम्बधि समानकाे बाेलपत्र अाव्हान