Responsive image
Responsive image
चुरे संरक्षण दिवस २०७६ असार २ को नारा " चुरेको माटो पानी जोगाऔं, तराईं मधेश बचाऔं ।"मिति २०७६-०९-२३ को गोर्खापत्र मा प्रकाशित बोल पत्र पेश गर्ने बारेको सूचना हेर्नको लागि click गर्नुहोस् । मिति २०७६-०९-२०को गोर्खापत्र मा प्रकाशित आशय पत्र पेश गर्ने बारेको सूचना हेर्नको लागि click गर्नुहोस् । EOI FORMATको लागि click गर्नुहोस् ।

तपाइको समाचार पठाउनुहोस / Send your news

यदि पहिलेनै तपाई सदस्य हुनु भएको छ भने तलको बटनमा क्लिक गर्नुहोस
If you are already a member then click on below

Login

यदि तपाई सदस्य बनिसक्नु भाको छैन भने तलको बटनमा क्लिक गर्नुहोस
If you are not a member then click on below to register

Register